top of page
Rabbijn Jakob Friedrich

Rabbijn Jakob Friedrich 1922 - 2023 

Het levensverhaal en de lessen van rabbijn Jakob Friedrich, geboren in Duitsland. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door zijn leven. Friedrich had al vroeg door hoe gevaarlijk het naziregime was. Aan het begin van de oorlog vluchtte hij uit zijn toenmalige woonplaats Antwerpen, waarna hij via allerlei omzwervingen in Brussel belandde. Andere Joden werden verraden, maar Friedrich niet. Deze bijzondere gebeurtenissen waren volgens hem geen toeval, maar momenten waarop de hand van de Almachtige de richting wijst. Volgens Friedrich bestaat de Holocaust ook nu nog. In het tweede deel van dit boek vertelt hij over het Noachidsche verbond, het verbond dat G'd sloot met alle volkeren, niet alleen met het Joodse. Friedrich waarschuwt daarbij voor de gevaren van de huidige samenleving waarin mensen deze regels en het gezag van de Eeuwige niet langer erkennen.

Elke Nesjomme is een Parel

bottom of page